Entertainment

Çin: Soğuk Savaş zihniyetini reddetmeliyizÇin: Soğuk Savaş zihniyetini reddetmeliyiz

Şi, Çin‘de düzenlenen 21. Boao Asya Forumunun açılışına video konferansla bağlanarak yaptığı konuşmada, dünya genelinde güvenliği tesis etmenin gereğini vurgulayarak, “Küresel Güvenlik Girişimi” adını verdiği ilkeler bütünü önerisini sundu.

Ortak, kapsamlı, iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir bir küresel güvenlik vizyonunun önemini vurgulayan Şi, “Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, iç işlerine karışmama kuralına ve farklı ülkelerdeki halkların kendi kalkınma çizgilerini ve sosyal sistemlerini bağımsız olarak seçmesine saygı göstermeliyiz.” dedi.

Şi, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın amaçlarına ve ilkelerine bağlı kalınması gereğine dikkati çekerek, “Soğuk Savaş zihniyetini reddetmeli, tek taraflılığa karşı çıkmalı, grup siyasetine ve bloklar arası cepheleşmeye ‘Hayır’ demeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Şi, “Güvenliğin bölünmezliği ilkesini göz önünde bulundurarak dengeli, etkin ve sürdürülebilir güvenlik mimarisi oluşturmalı, bir ülkenin güvenliğinin diğerleri pahasına sağlanmaya çalışılmasına karşı çıkmalıyız.” diye konuştu.

“KRİZLER BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ”

Şi, ülkeler arasındaki farklılıkların ve anlaşmazlıkların diyalog ve istişare ile çözümüne bağlı kalınması, krizlerin barışçıl çözümüne yönelik tüm çabalara destek verilmesi gerektiğine işaret ederek, tek taraflı yaptırımlara, yargı yetkisinin sınır aşırı kullanımına karşı çıktı.

Güvenliğin geleneksel sahanın yanı sıra geleneksel olmayan yeni sahalarda da sürdürülmesinin gereğinin altını çizen Şi, terörizm, iklim değişikliği, siber güvenlik ve biyolojik güvenliğin getirdiği bölgesel ve küresel meydan okumalara birlikte karşı konulması gerektiğini vurguladı.

Şi’nin önerdiği yeni inisiyatifte, Çin’in Ukrayna krizinde dile getirdiği ilkelerin yinelenmesi dikkat çekti.

Çin’in Ukrayna savaşında Rusya’yı açıkça kınamaktan kaçındığı ve savaşı durdurma konusunda yeterince ağırlık koymadığına yönelik eleştiriler yapılmıştı.

Devlet Başkanı Şi ve diğer Çin sözcüleri, Ukrayna’daki krize ilişkin, “sorunun BM Şartı’nın ilke ve kurallarına, tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek çözülmesi”, “güvenliğin bölünmezliği ilkesine bağlı kalınarak tüm tarafların meşru güvenlik endişelerinin giderilmesi” “anlaşmazlığın barışçıl yollarla, diyalogla ve müzakerelerle çözülmesi” “bölgenin uzun dönemli güvenliğini göz önüne alarak dengeli, etkin ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mimarisinin kurulması” tezlerini dile getirmişti.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, “ne olursa olsun Rusya ile stratejik iş birliğini güçlendireceklerini” belirtmiş, ‘kazan-kazan’ iş birliğine önem verdiklerini ifade etmişti.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.